Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Brno-Komín

Proběhne: 28. 2. 2023 18:00 – 20:00

Valná hromada Honebního společenstva Brno-Komín se bude konat v úterý 28. února 2023 od 18.00 hod. v restauraci u Polcarů, Kristenova 14.

 Program valné hromady:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba předsedajícího valné hromady
 3. Volba zapisovatele valné hromady
 4. Volba mandátové komise
 5. Volba skrutátora
 6. Volba návrhové komise
 7. Volba ověřovatelů zápisu
 8. Zpráva o činnosti Honebního společenstva
 9. Zpráva předsedy KaRK
 10. Diskuse
 11. Volba honebního starostky Honebního společenstva
 12. Volba honebního místostarosty Honebního společenstva
 13. Volba členů honebního výboru Honebního společenstva
 14. Volba revizní komise Honebního společenstva
 15. Dodatek ke smlouvě o pronájmu honitby
 16. Návrh usnesení
 17. Diskuse
 18. Schválení usnesení
 19. Ukončení valné hromady

Jiří Krchňák, honební starosta

ikona Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva (PDF 37.17 kB)

kalendář Zveřejněno 8. 2. 2023