Uzavírka silnice I/42 - VMO

Proběhne: 15. 1. 2023 – 23. 1. 2023

Z důvodu plánované montáže portálu dopravního značení umístěného v jízdním pásu ze směru Svitavy ve směru Praha, v prostoru čtyřpruhové komunikace před napojením na dvoupruhovou komunikaci při provádění stavebních prací na stavbě "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I.-II. etapa" budou uzavřeny levý jízdní pás silnice (ul. Žabovřeská ze směru Svitavy ve směru Praha, Ostrava) a levý jízdní pruh silnice (ze směru Svitavy ve směru Praha).

Termín uzavírky: 15.01.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod. (náhradní termín 22.01.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.)

Délka uzavírky: 0,950 m (úsek v místě 0,650 km - 1,450 km ve směru jejího provozního staničení)

 

 

kalendář Zveřejněno 11. 1. 2023