Rybářské lístky - úprava sazeb správních poplatků za vydání rybářského lístku

S účinností od 01.10.2022 došlo ke změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, přičemž byla mimo jiné změněna Příloha Sazebník, část I, položka č. 14, která upravuje správní poplatky související s vydáním rybářského lístku. S účinností od 01.10.2022 je stanoven poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti   na dobu neurčitou pro všechny osoby (i mladší 15 let) ve výši 1000,- Kč.

Nově zní položka položka č. 14 takto (změna vyznačena tučně):

   

1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti   
30 dní Kč 200
1 rok Kč 100
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50
3 roky Kč 200
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce   Kč 100 
10 let Kč 500
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce   Kč 250
na dobu neurčitou Kč 1000
2. Povolení výkonu rybářského práva Kč 2000

Poznámka: Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek  žákům   nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech   s výukou   rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům  a  osobám ustanoveným  jako  rybářská  stráž.  Tyto  osoby    se   prokáží   správnímu   úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.“

kalendář Zveřejněno 17. 10. 2022