Milostivé léto II.

Od 1. září 2022 se spouští druhé kolo Milostivého léta. Jde o šanci zbavit se exekucí na dluzích vůči státu (např. dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, vůči některým dodavatelům energií, za jízdu na černo a další). Nevztahuje se na daně.

Možnost ukončení exekucí splacením dlužné jistiny je časově omezená, začíná 1. září 2022 a končí 30. listopadu 2022.

Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci exekucí. Pokud nevíte jak, na help-lince Člověka v tísni 770 600 800 vám poradí či pomohou. Napište exekutorovi dopis nebo e-mail s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a informujte ho, že využijete Milostivého léta. Žádost je třeba poslat do 15. listopadu, jinak není garantováno, že odpoví včas.

Zaplaťte exekutorovi dosud neuhrazenou dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč, který představuje náhradu nákladů exekutora, a ZBAVTE SE DLUHU JEDNOU PROVŽDY!

Informace naleznete také na webu milostiveleto.cz.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se v Brně na tyto poradny:

  • Občanská poradna Brno: tel. 545 241 828
  • Diecézní charita Brno – Celsuz: tel. 736 523 685, 731 128 169
  • Poradna Dialog: tel. 541 552 411, 797 970 797

kalendář Zveřejněno 6. 9. 2022