Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Základní informace:

Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Pokud čekáte dítě, požádat si můžete i po jeho narození, nejpozději však do 1. 7. 2023.

Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion.

Peníze vám přijdou do 30 dnů od podání žádosti. Pomohou vám s náklady na vybavení pro školáky nebo na kroužky.

Jak si o příspěvek zažádat?

Elektronicky, prostřednictvím online formuláře

Zažádat je možné na klientském portálu MPSV https://jenda.mpsv.cz/ od 15. srpna. Předpokladem pro takové podání je elektronická identita občana (např. prostřednictvím Bankovní identity, popř. Mobilního klíče eGovernmentu atd.).

Osobně, na vybraných Czech POINTech 

Lze zažádat na krajských, městských a obecních úřadech, na kterých funguje CzechPOINT (i na ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15) a od 1. 10. i na poštách. Pracovník Czech POINTu žádost o jednorázový příspěvek zadá do systému a žadateli vydá potvrzení o žádosti.

S sebou si prosím nezapomeňte vzít:

  • OP žadatele (Pokud bude někdo žádat za vás, je nutné vyplnit plnou moc (nemusí být úředně ověřena), jejíž vzor najdete na webu MPSV.
  • Jméno a příjmení (u žen rodné příjmení) manžela, manželky, příp. spolužijícího v domácnosti, trvalé bydliště a rodné číslo
  • Jméno a příjmení posuzovaných dětí, jejich trvalé bydliště a rodné číslo
  • Pro zaslání peněz na účet -  číslo účtu, nebo lze zaslat složenkou na adresu trvalého bydliště žadatele. 

V případě, že pobíráte přídavek na dítě:

Pokud jste v červenci pobírali PŘÍDAVEK NA DÍTĚ, které nedosáhlo před 2. srpnem dospělosti, pak tento jednorázový příspěvek 5000 Kč dostanete automaticky a nemusíte o nic žádat. První platby už dorazily na účty, další budou následovat. Příspěvek dostanete nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna.

Více informací: 

https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite nebo se podívejte na video s informacemi: https://www.youtube.com/watch?v=_dgx5_SrUYU&t=3s.

V případě problémů či nejasností volejte na číslo: 950 194 444 v době od 8:00 do 20:00. V pracovní době se můžete obrátit také na call centrum Úřadu práce: 800 77 99 00.

kalendář Zveřejněno 15. 8. 2022