Běh pro hospic sv. Alžběty

Proběhne: 18. 6. 2022 10:00 – 16:00

Pozvánka na Běh pro Hospic sv. Alžběty Přijďte si zaběhat a podpořit dobru věc!  

V sobotu 18. června 2022 se uskuteční již pátý ročník Běhu pro Hospic sv. Alžběty. Rádi přivítáme účastníky všech věkových kategorií, kteří mohou strávit příjemný sportovní den a zároveň podpořit jediný kamenný hospic v Brně.   Běh, nad nímž převzala záštitu primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, odstartuje v 10 hodin přímo z areálu Hospice sv. Alžběty o.p.s. na ulici Kamenná 36. Trasa povede směrem k Anthroposu a skončí opět v hospici. K dispozici budou tratě o délce 0,6 nebo 5,7 a 11,4 km. A že nejste zvyklí běhat? Nemějte obavy, můžete jít i pěšky. Čas není tím hlavním měřítkem. Stejně jako v hospici – kde „nepřidáváme dny k životu, ale život ke dnům“, jak říká Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v České republice. Usilujeme o to, aby byl závěr života nevyléčitelně nemocného člověka prožit důstojně až do konce. V rámci pobytové odlehčovací služby pečujeme také o chronicky nemocné. Náš tým je složen z lékařů, zdravotních sester, pečovatelů, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních a dobrovolníků. Věříme, že tato práce má smysl a děláme ji celým srdcem. Jsme nezisková organizace, a tak pro nás měly dary vždy velký význam, o to více v dnešní složité situaci. Budeme proto velmi vděční za jakoukoli Vaši podporu. Pokud se chcete zúčastnit Běhu pro Hospic sv. Alžběty, benefičního běžeckého happeningu, zaregistrujte se na: www.behprohospic-brno.cz. Firemní týmy prosíme o registraci na fundraising@hospicbrno.cz. Veškeré bližší informace o hospici i možnostech jeho podpory naleznete na www.hospicbrno.cz, číslo našeho dárcovského účtu je 2200422047/2010.    

Stručné informace: Název akce: Běh pro Hospic sv. Alžběty, benefiční běžecký happening Pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové Letos se koná po páté Datum: 18. 6. od 10 hod. Start přímo z hospice: Kamenná 36 Trasa povede směrem k Anthroposu přes Červený kopec a zpět do hospice Délky tras: 0,6 / 5,7 / 11,4 km Registrace na: www.behprohospic-brno.cz Výtěžek ze startovného půjde na potřeby neziskové organizace Hospic sv. Alžběty o.p.s., která pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminálním stadiu onemocnění a v rámci pobytové odlehčovací služby také o chronicky nemocné pacienty.    

Hospic sv. Alžběty o.p.s. – vizitka

Je nestátní nezisková organizace. Sídlí v areálu kláštera sester alžbětinek v Brně na ulici Kamenná 36. Je centrem komplexní hospicové péče poskytující zdravotně sociální služby. Provozuje lůžkovou hospicovou péči (kapacita 22 lůžek), domácí hospicovou péči (ta umožňuje nemocným zůstat se svými nejbližšími v jejich domácím přirozeném prostředí), dále ambulanci paliativní medicíny, půjčovnu pomůcek, odborné sociální poradenství, terénní odlehčovací službu (pečovatelé v domácím prostředí nemocných) a pobytovou odlehčovací službu (kapacita 21 lůžek). 

Je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) a Fóra mobilních hospiců.

kalendář Zveřejněno 26. 5. 2022