Prominutí místního poplatku ze psů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna rozhodl rozhodnutím  č. j. MMB/0165569/2022 o prominutí místního poplatku ze psů osobám, prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině na období roku 2022.  Bližší informace naleznete zde.

kalendář Zveřejněno 21. 4. 2022