K využití tzv. Milostivého léta zbývá už jen měsíc

Ještě měsíc mají lidé šanci ukončit některé exekuce za výhodnějších podmínek. Akce s názvem Milostivé léto začala na konci října a ukončena bude 28. ledna 2022.  

Milostivé léto se vztahuje na dluhy, které vznikly vůči veřejnoprávním subjektům – státu, kraji, obci, zdravotní pojišťovně, České televizi, apod. (podrobnější informace najdete na webu zmíněném níže). Během dané tříměsíční lhůty, která končí 28. lednem 2022, může dlužník zaplatit tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení, a poplatek exekutorovi ve výši 750 Kč (plus případné DPH).  Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Dlužníkovi se v takovém případě zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství. Pokud dlužník do 28. ledna 2022 neprovede výše zmíněný postup, exekuce mu poběží dál.  

Smazání dluhu komunikuje dlužník přímo se soudním exekutorem (nikoli se subjektem, kterému dluží). Na jaké pohledávky lze Milostivé léto využít, přesný postup a vzor dopisu soudnímu exekutorovi najdete na webu justice.cz.

kalendář Zveřejněno 22. 12. 2021