Zrekonstruovaný bazén byl slavnostně otevřen

Po 35 letech se dočkal kompletní rekonstrukce školní bazén. Projekt, který jsme začali připravovat v roce 2017, byl dokončen. Nebyl jednoduchý, protože bylo nutné, aby se na jeho zpracování podílely firmy, které mají s bazénovými technologiemi zkušenosti, a těch není mnoho. Samotná realizace se z důvodu malého zájmu firem musela opakovaně soutěžit. Navíc bylo nutné dodatečně řešit oddělení kanalizační sítě. Voda z bazénu byla totiž svedena do společné kanalizace s dešťovou vodou.
Co se týče financování - městská část zaplatila za zpracování studie a projektu cca 1,4 mil. Kč. Město Brno uhradilo cca 22 mil. Kč. I proto jsem byla ráda, že se slavnostního otevření bazénu účastnili zástupci vedení města - paní primátorka Markéta Vaňková, 1. náměstek pan Petr Hladík, 3. náměstek pan Jiří Oliva, pan radní Jaroslav Suchý a pan radní David Grund.
Bazén bude nyní sledován a důsledně kontrolován tak, aby se vychytaly všechny chybky a od září se do něj vrátí výuka plavání. Bazén má 4 plavecké dráhy, hloubku 120–160 cm a celkovou kapacitu max. 40 osob.
A ještě bych dodala, že už samotná rekonstrukce bazénu a výměna bazénové technologie přinese energetické úspory ve formě snížení spotřeby teplé vody. Tímto ale naše úsilí ve snižování energetické náročnosti školy jako celku nekončí. Už v červenci začne na škole probíhat rekonstrukce kotelny – dojde k výměně původních kotlů za nové kondenzační kotle. Systém ohřevu vody je koncipován jako otevřený, připravený na budoucí možnou instalaci tepelného čerpadla pro ohřev bazénové vody. V budoucnu uvažujeme o instalaci fotovoltaické elektrárny na střechách školy s tím, že nevyužitá elektrická energie (tzv. přetoky) by byla akumulována do teplé vody (zásobníků teplé vody).
 
Milada Blatná, starostka
 

kalendář Zveřejněno 2. 7. 2021