Komínská lávka - provádění udržovacích prací

Proběhne: 6. 5. 2021 – 30. 6. 2021

Upozorňujeme občany, že od 10.5.2021 budou zahájeny udržovací práce tzv. Komínské lávce. Při opravě budou provedeny reinjektáže kanálků předpínacích kabelů a u předpolí položena nová pochozí izolace mostovky. Práce na údržbě lávky budou prováděny za provozu. Vždy bude k přechodu přes řeku Svratku možné využít alespoň 1,5 m šíře lávky. Ukončení prací je plánováno do 30.06.2021. Věnujte prosím zvýšenou pozornost průchodu staveništěm MČ Brno-Komín

kalendář Zveřejněno 6. 5. 2021