Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Chaloupky

Proběhne: 15. 3. 2021 – 15. 8. 2021

Informujeme občany, že po 15.3.2021 bude zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Chaloupky (úsek od č. 3 do č. 15). Jedná se o rekonstrukci dešťové kanalizace, vodovodu včetně kanalizačních a vodovodních přípojek, která bude provedena metodou otevřeného výkopu. Předpokládané ukončení prací je do 15.08.2021.

Při pohybu lokalitou dodržujte aktuální dopravní značení.

Více informací najdete v opatřeních obecné povahy, která jsou také zveřejněna na úřední desce.

ikona Chaloupky oznámení o zahájení stavebních prací (PDF 452.75 kB)

ikona OOP Chaloupky Absolonova (PDF 273.31 kB)

ikona OOP Chaloupky Absolonova situace (PDF 7.11 MB)

kalendář Zveřejněno 12. 3. 2021