Provoz úřadu pro veřejnost

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021, č. 128, o přijetí krizového opatření, kterým vláda ČR uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající mj. v zavedení omezeného provozu v rámci svých pracovišť, tímto informuji o stanovení úředních hodin pro veřejnost:

pondělí     08:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod.

středa       08:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod.  

Mimo tyto dny budou v provozu POUZE pracoviště Podatelna, Pokladna a Kontaktní místo Czech Point, a to v době:                                    

úterý                   08:00 hod. – 12:00 hod.                            

čtvrtek               08:00 hod. – 12:00 hod.                            

pátek                  08:00 hod. – 12:00 hod.  

Současně žádáme občany, aby ve všech případech, kdy je to možné, upřednostňovali písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci a k osobní návštěvě úřadu přistupovali pouze v případě nezbytných a neodkladných záležitostí. Telefonické a e-mailové kontakty naleznete zde. O případných dalších změnách či přijatých opatřeních budeme veřejnost průběžně informovat.  

V Brně dne 15.02.2021                                                            

                                                                 Mgr. Ing. Jiří Sodomka, tajemník ÚMČ Brno-Komín

kalendář Zveřejněno 15. 2. 2021