Informace k památce zesnulých od Správy hřbitovů města Brna

Proběhne: 29. 10. 2020 – 6. 11. 2020

1. Otevírací doba veřejných pohřebišť
Ve dnech 29.10. – 6.11.2020 je otevírací doba na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích od 7.00 do 19.00 hodin. Ostatní hřbitovy jsou otevřeny od 7.00 do 21.00 hod.
2. Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství neudržovaných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajatého
hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku v období Památky
zesnulých v neupraveném stavu.
3. Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích
Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 29. 10. - 6. 11. 2020 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem
veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn a to od 7.00 hod. do 16.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod.
Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.
4. Předcházení krádežím na brněnských veřejných pohřebištích
Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V době Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat
zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat PČR nebo Městskou policii.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a stálým změnám, sledujte prosím případné aktualizace na našich webových stránkách http://www.hrbitovybrno.cz/.

Ing. Alena Říhová v.r., ředitelka organizace ikona Památka zesnulých 2020 (PDF 139.46 kB)

kalendář Zveřejněno 15. 10. 2020