Omezení úředních hodin

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020, č. 994, o přijetí krizového opatření, kterým vláda ČR uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající mj. v omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost, tímto informuji o změně úředních hodin pro veřejnost, které budou až do odvolání omezeny pouze na tyto časy:
pondělí 12.00 hod – 17.00 hod.
středa 12.00 hod – 17.00 hod.
Současně žádáme občany, aby ve všech případech, kdy je to možné, upřednostňovali písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci a k osobní návštěvě úřadu přistupovali pouze v případě nezbytných a neodkladných záležitostí. Telefonické a e-mailové kontakty jsou uvedeny na webových stránkách městské části zde.
O případných dalších změnách či přijatých opatřeních budeme veřejnost průběžně informovat.

V Brně dne 9. 10. 2020
                                                    Mgr. Ing. Jiří Sodomka, tajemník ÚMČ Brno-Komín

kalendář Zveřejněno 9. 10. 2020