Projekt nástavby a přístavby Základní školy Pastviny byl zdárně dokončen

Včerejší den byl nabitý akcemi. Kromě zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků, se na škole konalo také slavnostní otevření nástavby a přístavby základní školy. Celý projekt byl během na dlouhou trať, který konečně dospěl do cíle.

Slavnostního přestřižení pásky a otevření nástavby a přístavby se kromě paní starostky Mgr. Milady Blatné a paní ředitelky Mgr. Markéty Olbertové účastnili rovněž zástupci vedení města Brna - 1. náměstek primátorky pan Mgr. Petr Hladík a pan radní Ing. David Grund. Firmu INERSTAV s. r. o., která stavbu realizovala, zastupoval pan Ing. Zdeněk Malík. Z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy se akce zúčastnil pan vedoucí Mgr. Martin Jelínek a paní PhDr. Marie Klusoňová. Kromě prohlídky nových a nově rekonstruovaných prostor se všichni seznámili s aktuálním stavem prací na rekonstrukci bazénu a prohlédli si kotelnu školy, kterou má městská část v plánu v příštím roce rekonstruovat. Současně paní starostka seznámila pana náměstka a pana radního s novou studií navrhující další možné rozšíření základní školy. 

Všem zúčastněným, a nejen jim, moc děkujeme za spolupráci při realizaci tohoto projektu.

Přístavbou vznikl nový vstup do školy se šatnami, skladem, učebnou, kabinetem pro učitele a toaletami. Nástavbou vznikly tři nové učebny. Zrekonstruovány byly tři další učebny, chodba a byl postaven výtah, který škole zajistil bezbariérový přístup.  

 

Foto: Jaroslav Šubert

kalendář Zveřejněno 2. 9. 2020