Značka:
Zveřejnit od: 17.5.2016
Zveřejnit do: 3.6.2016
Oblast: Oznámení
Původce: E.ON Česká republika

Oznámení o přerušení elektrické energie

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

 

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 

 

 

Dne 06.06.2016 od 08:00 do 15:00

 

 

ObecČást obce

 

 

Vypnutá oblast: Vypnutá oblast: k.ú.Jundrov - venkovní vedení pravý břeh Svratky při ulici Optátova

 

a k.ú.Komín - venkovní vedení levý břeh Svratky - vše chatová oblast viz plánek

 

 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

 

 

 

Upozornění:

 

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

 

 Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o. 

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

 

 Děkujeme Vám za pochopení.

 

 E.ON Distribuce, a.s.

 


Připojené dokumenty:
ikona Jundrov-Komin.png (PNG 1.11 MB)