Blokové čištění komunikací

4. 11. 2019 08:30 – 6. 11. 2019 16:00

I. Blok

Dělnická; část Dělnické až po Ruský vrch; Absolonova (od kruhového objezdu po ul. Chaloupky + slepá část, zálivy a parkoviště u garáží u č. 21); Absolonova (před bytovým domem č. 52); Absolonova (za bytovými domy č. 77 a č. 89); Čichnova (včetně 53 bm směrem k parkovišti); Hlavní za Starou hasičkou; Houškova; Jundrovská; Pastviny; Pastviny k SSO; parkoviště u ZŠ a MŠ Pastviny; Pastviny II včetně parkoviště; Podskalská; Podveská od Jundrovské po Čichnovu (včetně 50 bm slepé části); Podveská (parkoviště za vozovnou); Ruský vrch; Svratecká; parkoviště u Štompilu – Šaracova; Štompil; před garážemi Absolonova; před garážemi Pastviny
termín: 04.11.2019


II. Blok

Běly Pažoutové; Boční; ulice Čoupkových (včetně zálivů); Lísky (včetně horní části po obratiště); Palcary – část silnice až k psímu útulku; Podlesí (po obratiště); Sadařská; parkoviště na ul. Absolonova (mezi bloky); parkoviště u hřbitova Komín (vjezd z ul. Absolonova); parkoviště za hřbitovem Komín (vjezd z ul. Řezáčova); parkoviště před objekty Řezáčova 58–62; parkoviště při objektu Řezáčova 66; parkoviště pod prodejnou Olbrachtovo nám. (včetně vozovky u školky Řezáčova); Vavřinecká (včetně zálivů); Záhumní; Závist
termín: 05.11.2019


III. Blok

Chaloupky včetně zálivů; Chochola; Jožky Jabůrkové (včetně ul. Nad Lískami až po poslední dům); Kristenova – okolo kostela sv. Vavřince; parkoviště Habřinova včetně bývalé točny MHD; Olbrachtovo náměstí; Řezáčova (od točny MHD po Výholec); Urbánkova; Urxova; Ulrychova včetně parkovišť a zálivů; Včeličkova; Vrbenského; vilky Ulrychova; cyklistická stezka Komín (Sokolovna) – Veslařská
termín: 06.11.2019