Komínské vinobraní

20. 9. 2019 – 21. 9. 2019 23:00

Před Starou Hasičkou na Svratecké.
Už 20. a 21. září se můžete těšit na:

Pátek 20. 9. 2019
18.00 hod. Slavnostní zahájení
Mgr. Milada Blatná, starostka
David Řepa, místostarosta
18.30 hod. Vystoupení krojované skupiny SHD Brno-Komín
Pátečním večerem vás provází cimbálová muzika Friška z Kyjova

Sobota 21. 9. 2019
16.00 hod. Zahájení druhého dne
16.15 hod. Vystoupení dětského folklorního souboru Komíňáček
Sobotním večerem Vás provází cimbálová muzika Spolek odvážných z Brna

Různá vinařství a pochutiny!

K zakoupení bude sklenička jen za 30 Kč.
(můžete si donést vlastní, ale ta nebude se znakem městské části)

Těšíme se na Vás!