ZRUŠENO - Blokové čištění komunikací - I. blok

1. 8. 2023 08:30 – 1. 8. 2023 16:00

Blokové čištění více informací

Ulice:

Dělnická; část Dělnické až po Ruský vrch; Absolonova (od kruhového objezdu po ul. Chaloupky + slepá část, zálivy a parkoviště u garáží u č. 21); Absolonova (před bytovým domem č. 52); Absolonova (za bytovými domy č. 77 a č. 89); Čichnova (včetně 53 bm směrem k parkovišti); Hlavní za Starou hasičkou; Houškova; Jundrovská; Pastviny; Pastviny k SSO; parkoviště u ZŠ a MŠ Pastviny; Pastviny II včetně parkoviště; Podskalská; Podveská od Jundrovské po Čichnovu (včetně 50 bm slepé části); Ruský vrch; Svratecká; parkoviště u Štompilu – Šaracova; Štompil; před garážemi Absolonova; před garážemi Pastviny, Absolonova ke školnímu bazénu.