Ukliďme Česko

1. 4. 2023 09:00 – 1. 4. 2023 14:00

Hlaste se na tel.: 541 428 162. Rukavice a pytle pro přihlášené zajištěny. Začínáme v 9.00 hodin!

Jaro už klepe na dveře a naše městská část se opět připojí k akci Ukliďme Česko.
Při jarním úklidu se pokusíme sesbírat, co nejvíce odpadu z našich vytipovaných lokalit, kterými jsou: Chochola, oba břehy řeky Svratky, okolí Vozovny Komín, Ruský vrch nebo třeba okolí Doliny a Komínského potoka.
Budeme rádi za každého dobrovolníka, který nám s úklidem přijde pomoci.
Začínáme v sobotu 1. 4. v 9.00 hod. Sejdeme se v 9.00 na konečné trolejbusu č. 36 nebo u sokolovny, ul. Svratecká.
Hlaste se na tel.: 541 428 162. Pro přihlášené budeme mít rukavice a pytle.
Akci zakončíme ve 13.00 hod. tradičním opékáním špekáčků na dvoře ZŠ Pastviny.
Akci pořádáme ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín.
Pozvánka na Ukliďme Česko, kde jsou ptáci sbírající odpadky, pneumatiky a další zvířata z lesa (zajíc, sova, srna)