Vavřinecké hody

13. 8. 2022 14:00 – 14. 8. 2022 23:30

HODY LETOS PROBĚHNOU V AREÁLU ZŠ PASTVINY.
Hlavní program proběhne v sobotu a neděli 13. a 14. srpna. 

 

V sobotu 6. srpna se můžete těšit na zvaní stárků po obci – doprovodí je dechová hudba Blučiňáci .

V pátek 12. srpna od 16.00 začne u Staré hasičky příprava a zdobení máje.  Ručně stavění je plánováno na 18.00.

V sobotu 13. srpna bude k tanci a poslechu hrát Šardičanka, která se ve 14.00 u kostela sv. Vavřince připojí k průvodu krojovaných a společně projdou Komínem při vyzvedávání jednotlivých stárků.  V 17.00 proběhne tradiční povolení hodů paní starostkou v areálu ZŠ Pastviny a poté již následuje hodová zábava .

Neděle 14. srpna začíná mší svatou v kostele sv. Vavřince v 10.00. Ve 14.00 vyjde průvod krojovaných od pošty na hřbitov a následně do kostela, kde ve 14.30  pan farář požehná hodům. Tento den bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba Mistříňanka . Na 16.00 je připraveno vystoupení Dětského folklorního souboru Komíňáček a Krojované skupiny při SDH Brno-Komín. V 17.30 bude následovat Moravská beseda krojovaných a hodová zábava. Konec celé akce bude o půlnoci.

Přijďte i se svými dětmi. Je pro ně připraveno spousta atrakcí!

V sobotu 3. září proběhne kácení máje u Staré hasičky.