Letní noc v Komíně

14. 8. 2020 20:00

V pátek 14.08.2020 se v naší městské části uskuteční LETNÍ NOC s DJ Borisem na fotbalovém hřišti FC Svratka.

Akce je uvedená v příloze vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2020 a patří tedy mezi akce, u nichž je doba nočního klidu zkrácena, u této akce konkrétně na dobu 2.00 - 6.00 hod.

 Odkaz na FB událost: https://www.facebook.com/events/s/dj-boris-letni-noc-2-brno-komi/267469994358294/