Zelená pro Komín

Mgr. Milada Blatná

Ing. arch. Eugen Točík

ANO 2011

Bc. Kateřina Jarošová, MBA

PhDr. Olga Chalupová

KDU-ČSL

PhDr. Rostislav Nekuda