Topol černý na ul. Vavřinecká

Informujeme touto cestou občany, že jsme po dalším zvažování všech pro a proti prozatím odložili kácení topolu černého na ul. Vavřinecká.

Jedná se ale pouze o odklad řešení, které budeme muset pravděpodobně zvolit. Bohužel je do budoucna nemožné, aby na tomto místě zůstaly v sobě 3 stromy (2 lípy a jeden topol). Obě lípy, které rostou pod topolem, se vlivem rozpínavosti jeho koruny začínají deformovat. I z tohoto důvodu plánujeme v letošním roce uspořádat malou anketu vztahující se právě k těmto 3 stromům, ve které upozorníme i na důvody, pro které skupina těchto 3 stromů nemá jako celek dlouhodobou perspektivu.

kalendář Zveřejněno 27. 3. 2019