Zprůchodnění řeky Svratky

Studie "Zprůchodnění břehů řeky Svratky k.ú. Brno-Komín" vznikla na základě záměru městské části Brno-Komín umožnit převedení významného počtu pěších z cyklostezky vedoucí podél ulice Kniničská na pravý břeh řeky, po kterém by se mohli bezpečně pohybovat v úseku od lávky u restaurace Turbnína až do Bystrce. Dalším cílem studie bylo zdokumentovat a analyzovat problémové úseky a navrhnout takové úravy, které stezku zprůchodní po celé trase. Studii vytvořila firma PROAM, s.r.o.

Rada městské části schválila předložení studie bez připomínek.

Stavební komise souhlasí s předloženým návrhem, který považuje za kvalitní, ohleduplný k okolní přírodě a citlivě zasazený do okolí.

ikona Studie-Zprůchodnění řeky Svratky (PDF 12.15 MB)

kalendář Zveřejněno 31. 10. 2017