Realizace stavby "DPMB, a.s. - RKS ul. Absolonova a Řezáčova, st. úpravy, Brno"

Proběhne: 13. 7. 2022 – 30. 9. 2022

V termínu od 13.07.2022 do 30.09.2022 bude probíhat rekonstrukce stávající trasy a budování nové trasy kabelovodu na ul. Řezáčova, Chaloupky, Absolonova a Jundrovská. Práce budou probíhat postupně, formou tzv. posuvných pracovních míst o rozsahu cca 300 m2. Jedná se o akci Dopravního podniku města Brna, a.s., jejíž průběh a postup prací městská část neovlivní. Práce provádí společnost SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. Níže naleznete Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které se k této akci vztahuje. V zájmu vlastní bezpečnosti prosím dbejte v rámci stavby zvýšené opatrnosti a respektujte přechodnou úpravu provozu.

ikona Absolonova_a_Rezacova_-_RKS_pro_linku_36_---_STANOVENI_MMB (2) (PDF 420.61 kB)

ikona Absolonova_a_Rezacova_-_RKS_pro_linku_36_---_DIO (1) (PDF 5.85 MB)

kalendář Zveřejněno 11. 7. 2022