Předseda

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.                      

 

Tajemník

Ing. Pavel Staněk
 

Členové

 Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D.

Ing. arch. Iva Utíkalová, Ph.D. 

Ing. Jana Pekárová

Bc. David Chadima

Marek Zeman