Předseda

Ing. arch. Libor Vlček

 

Tajemník

Ing. Petra Kuběnová
 

Členové

Ing. arch. Eugen Točík
Ing. arch. Petr Kalouda
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. arch. Antonín Novák 
Bc. Kateřina Jarošová, MBA