Předseda

Jana Pitnerová

 

Tajemník

Monika Marková
 

Členové

Milan Juřička, BBA
Šárka Lokajová
Ing. Petra Hanzalová
MgA. Veronika Chlebková
Ludmila Caletková
Dorota Koukalová