Rada městské části probíhá jednou za dva týdny. Pro více informací o nejbližším jednání RMČ kontaktujte: info@komin.brno.cz