Rozpočet MČ Brno-Komín na rok 2021

ikona Rozpocet_2021_sch (PDF 324.98 kB)

 

Rozpočtová opatření v roce 2021

ikona RO č. 01_2021 (PDF 211.71 kB)

ikona RO č. 02_2021 (PDF 219.99 kB)

ikona RO č. 03_2021 (PDF 141.58 kB)

ikona RO č. 04_2021 (PDF 140.21 kB)

ikona RO č. 05_2021 (PDF 139.53 kB)

ikona RO č. 06_2021 (PDF 218.28 kB)

ikona RO č. 07_2021 (PDF 218.15 kB)

ikona RO č. 08_2021 (PDF 139.38 kB)

ikona RO č. 09_2021 (PDF 219.45 kB)

ikona RO č. 10_2021 (PDF 211.97 kB)

ikona RO č. 11_2021 (PDF 141.93 kB)

ikona RO č. 12_2021 (PDF 213.16 kB)

ikona RO č. 13_2021 (PDF 140.2 kB)

ikona RO č. 14_2021_ (PDF 237.9 kB)

ikona RO č. 15_2021 (PDF 145.83 kB)

ikona RO č. 16_2021 (PDF 215.29 kB)

ikona RO č. 17_2021 (PDF 215.65 kB)

ikona RO č. 18_2021 (PDF 139.26 kB)

ikona RO č. 19_2021 (PDF 140.8 kB)

ikona RO č. 20_2021 (PDF 214.43 kB)

ikona RO č. 21_2021 (PDF 142.71 kB)

ikona RO č. 22_2021_ (PDF 141.17 kB)

ikona RO č. 23_2021 (PDF 215.28 kB)

ikona RO č. 24_2021 (PDF 139.69 kB)

ikona RO č. 25_2021 (PDF 139.71 kB)

ikona RO č. 26_2021 (PDF 139.46 kB)

ikona RO č. 27_2021 (PDF 216.84 kB)

ikona RO č. 28_2021 (PDF 153.7 kB)

ikona RO č. 29_2021 (PDF 214.57 kB)

ikona RO č. 30_2021 (PDF 217.45 kB)

 

Závěrečný účet za rok 2021

ikona Zaverecny ucet_2021_UD (PDF 245.52 kB)

ikona ZU-priloha c.01 - prijmy a vydaje_FIN (PDF 111.93 kB)
ikona ZU-priloha c.02 - Přehled kapitálových výdajů (PDF 222.32 kB)
ikona ZU-priloha c.03 - Přehled rozpočtových opatření (PDF 234.66 kB)
ikona ZU-priloha c.04 - Zdroje a použití Rezervního fondu (PDF 210.25 kB)
ikona ZU-priloha c.05 - Čerpání Sociálního fondu (PDF 209.75 kB)
ikona ZU-priloha c.06 - Výnosy a náklady VHČ - byty (PDF 259.54 kB)
ikona ZU-priloha c.07 - VHČ - byty - zůstatek odpisů a zisku (PDF 207.53 kB)
ikona ZU-priloha c.08 - Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu MČ (PDF 186.63 kB)
ikona ZU-priloha c.09 - Finanční vypořádání transferů z města Brna (PDF 253.74 kB)
ikona ZU-priloha c.10 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (PDF 655.75 kB)