Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2018

 Leden 1-2/2018

uzávěrka: 17. 1. 2018

Březen 3/2018

uzávěrka: 14.2.2018

Duben 4/2018

uzávěrka: 14.3.2018

Květen 5/2018

uzávěrka: 11.4.2018

Červen 6/2018

uzávěrka: 16.5.2018

Července-Srpen 7-8/2018

uzávěrka 13.6.2018

Září 9/2018

uzávěrka:15.8.2018

Říjen 10/2018

uzávěrka:12.9.2018

Listopad 11/2018

uzávěrka:17.10.2018

Prosinec 12/2018

uzávěrka:14.11.2018