Komínský zpravodaj

Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2017

1/2017 leden-únor :

11. 1., roznos. 27. 1.

 

3/2017 březen:

8. 2., roznos  24. 2.

 

4/2017 duben:

15. 3., roznos 31. 3.  

 

5/2017 květen:

12. 4., roznos 28. 4.

 

6/2017 červen: 

10. 5., roznos 26. 5.

 

7-8/2017 červenec-srpen:

14. 6., roznos 30. 6.

 

9/2017 září:  

9. 8., roznos 25. 8.

 

10/2017 říjen:  

13. 9., roznos 29. 9.

 

11/2017 listopad: 

11. 10., roznos 27. 10.

 

12/2017 prosinec:

15. 11., roznos 30. 11.

 

Kam dál?

Nahoru