Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2017

1/2017 leden-únor :                           7-8/2017 červenec-srpen:                 

11. 1., roznos. 27. 1.                             14. 6., roznos 30. 6.

3/2017 březen:                                     9/2017 září:  

8. 2., roznos  24. 2.                                9. 8., roznos 25. 8.

4/2017 duben:                                      10/2017 říjen:  

15. 3., roznos 31. 3.                               13. 9., roznos 29. 9.

5/2017 květen:                                     11/2017 listopad: 

12. 4., roznos 28. 4.                               11. 10., roznos 27. 10.

6/2017 červen:                                      12/2017 prosinec:

10. 5., roznos 26. 5.                                15. 11., roznos 30. 11.