Sociální oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Michaela Kameníková

REFERENTI

Monika Marková

referent OSPOD

Lucie Stejskalová
Martina Rothová, DiS.

Rozdělení oddělení

školství, kultura, byty, sociálně-právní ochrana dětí, zdravotnictví a sociální péče

vítání občánků

vítání se týká nově narozených dětí, které mají trvalé bydliště v MČ Brno-Komín. Zákonný zástupce doloží rodný list dítěte a podepíše souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů . oznámení o uspořádání veřejné produkce pořadatel veřejné produkce je povinen dle OZV MMB č. 16/2005 oznámit místně příslušnému ÚMČ nejpozději do 5 dnů před konáním akce potřebné údaje. Žádost je k vyzvednutí na ÚMČ Brno-Komín.

Formuláře a informace sociálního oddělení