Finanční oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Ing. Martin Křivánek

POKLADNÍ

Bc. Marie Korchanová

ÚČETNÍ

Jana Veselá

Finanční odbor vykonává správu na úseku rozpočtu a financování, sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny, sestavuje finanční vypořádání, vede účetnictví, účetní a finanční výkazy, pokladní službu úřadu, kontrolní činnost. Jedná s bankami, sleduje poskytování dotací a zabezpečuje správu místních poplatků ze psů.

Formuláře a informace finančního oddělení

Podmenu: