Redakční rada

Šéfredaktor 

Mgr. M. Kameníková

Výkonný redaktor

Mgr. K. Bukovjanová

Redakční rada

doc. Ing. P. Čermák, Ph.D.
O. Kressa
PhDr. R. Nekuda

ikona Zásady pro vydávání Komínského zpravodaje – 2015 (PDF 143.28 kB)

ikona Statut redakční rady Komínského zpravodaje (PDF 133.49 kB)