Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace na žádost z 31.07.2017_SpURR

Žádost o informaci k přestupkům

Žádost o informaci o daňových nedoplatcích

Vyřízení žádosti ze dne 14. 12. 2011

Poskytnutí informace na žádost z 09.05.2017_VF

Poskytnutí informace - počet zaměstnanců

Poskytnutí informace - odměny zastupitelů

Poskytnutí informace na žádost z 08.02.2017_DO

Poskytnutí informace na žádost z 08.02.2017_MH

Poskytnutí informace na žádost z 08.02.2017_JV

Odpověď na žádost - Poskytnutí materiálů z 1. RMČ 2017

Odpověď na žádost ze dne 23.01.2017 - Etický kodex

Sdělení k žádosti z 13. 12. 2016

Reklamní zařízení na pozemku 1545-25 informace 106 - sdělení

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 30. 11. 2016