Fotogalerie 2007

Setkání u stromečku 2007

Setkání seniorů 2007

Koncert na radnici 2007

Sněm starostů 2007

Koaliční klub 2007

Vítání nových občánků 15.11.2007

Vítání nových občánků 17.4.2007

Zájezd pro seniory - Znojmo

Hřbitov

Vynášení Moreny

Ostatky

Vavřinecké hody

Mikuláš

Pietní akt na Ruském vrchu

Návštěva francouzských studentů na radnici

Dětský den

Fotografie ze zasedání zastupitelstva

Schůze vlastníků pozemků v k.ú. Komín

Konec školního roku

Zasedání zastupitelstva města Brna

Otevření mimoúrovňové křižovatky Bauerova – Hlinky

Vyřazení maturantů SŠUM

Boží tělo

Vyřazení maturantů SŠ informatiky

Diskuze o R 43

První školní den na ZŠ Pastviny (3.9.2007)

Nedělní koncert na radnici (7.října 2007)