Komise životního prostředí

Předseda

doc. Ing. Čermák P., Ph.D.

Tajemník

Ing. Machařová A.

Členové

Ing. Reková E.
RNDr. Studenková M.
Ing. Novotná J.
Ing. arch. Golešová I.
Ing. arch Utíkalová
pí Iqbalová
Unčovská J.
pí Apostolidu