Komise zdravotní, sociální a bytová

Předseda

PhDr. Olga Chalupová

Tajemník

Mgr. Michaela Kameníková

 

Členové

Doc. MUDr.Lubomír Hakl, CSc.
Alžběta Marková
Milada Baláková
Mgr. Kateřina Heimová
Vanda Zahradníková

Ludmila Chaloupková
Ing. Ivo Turek
Mgr. Jaromír Strahovský