Značka:
Zveřejnit od: 29.10.2014
Zveřejnit do: 12.11.2014
Oblast: Záměry města Brna
Původce: Statutární město Brno

R6-154 - Prodej pozemku p. č. 1066 – zast. plocha a nádv., o výměře 283 m² v k. ú. Tuřany


Připojené dokumenty:
ikona Záměry obce R6-154.pdf (PDF 133.36 kB)