Značka:
Zveřejnit od: 9.5.2016
Zveřejnit do: 27.5.2016
Oblast: Veřejná vyhláška
Původce: Krajský úřad

Veřejné projednání návrrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů Záad na udržitelný rozvoj


Připojené dokumenty:
ikona vyrejna_vyhlaska_oznameni_o_zverejneni_navrhu_ZUR_JMK.pdf (PDF 80.19 kB)