Komise stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování

Předseda

Ing. Utíkal A.

Tajemník

Ing. Petra Kuběnová.

Členové

Ing. arch. Vlček L.
Ing. Reková E.
Ing. arch. Utíkalová
Ing. arch. Golešová I.
Ing. arch. Kolegarová A.
Ing. arch. Chadima V.
Ing. arch. Novák A.
Ing. Kubíček