Komise školská, kulturní a tělovýchovy

Předseda

PhDr. Rostislav Nekuda

Tajemník

Monika Marková

Členové

Eva Beranová
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
PhDr. Olga Chalupová
Ing. Jiří Dočekal., CSc.
Mgr. Jana Stejskalová
Ing. Petra Hanzalová
Ludmila Caletková
Ing. Svatava Staňková