Program Klubu seniorů   – září 2019    

Středa    4. září 2019  

Cestovatelská přednáška o Kubě

Paní starostka Vám představí Kubu, kterou měla možnost navštívit v loňském roce. Při této příležitosti se dozvíte i nové informace k činnosti klubu seniorů, beseda, posezení. Informace pro zájemce: Začátek v 15.00 hod. ve Staré hasičce.      

Středa   11. září 2019  

Keramické dílničky v DDM Kominíček

Vedoucí DDM Kominíček, p. Šárka Lokajová Vás seznámí s výrobou keramiky. Vyrobíte si sami nějakou menší pozornost. Informace pro zájemce: dílničky proběhnou od 14.00/15.00 hod. v budově DDM Kominíček, Absolonova ul.  Zájemci o keramické dílny, hlaste se do 9. září 2019 na tel.: 541 428 180.      

Středa   18. září 2019  

„Pád až na dno“

Přednáška o životních úskalích všech věkových skupin, které mohou vyústit až v pobyt ve výkonu trestu. Aneb i o tom, kam až může vést bezmezná láska rodičů a prarodičů ke svým potomkům. Přednáší: Mgr. Jana Vergali, speciální pedagog věznice Břeclav a PhDr. Alena Plšková, vedoucí manželské a rodinné poradny v Brně, probační a mediační služba. Informace pro zájemce: Začátek v 15.00 hod. ve Staré hasičce.      

Středa   25. září 2019  

Návštěva VIDA centra + venkovní atrakce  

Navštívíme největší zábavný park nejen pro děti, ale i dospělé na BVV. Informace pro zájemce: Sraz ve 13.15 u Staré hasičky, odtud tramvají, busem k BVV, do Vida parku. Vstupné je 90,- Kč, pro členy klubu 1 kupon.