VEDOUCÍ ODBORU

Mgr. Patricie Reinhardová (kancelář č.118)

 

AGENDA MAJETKU A INVESTIC

Ing. Renata Šlesingerová (kancelář č.117)

 

AGENDA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Pavel Staněk (kancelář č.117)

 

AGENDA STAVEBNÍ A DOPRAVY

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (kancelář č.214)

Ing. Aleksandra Ručková Sala, Ph.D. (kancelář č.213)

Ing. Petra Kuběnová (kancelář č.213)

Dagmar Galová (kancelář č. 212)

 

Referát stavební a dopravy vykonává státní správu jako obecný stavební úřad, jako speciální stavební úřad na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a jako vodoprávní úřad, povoluje stavební činnost v území, stanovuje podmínky pro umístění staveb v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, povoluje stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, provádí kontrolní činnost a vede řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku územního řízení a stavebního řádu.


Odbor má na starosti tvorbu a ochranu životního prostředí, dopravu a silniční hospodářství, zemědělství, správu majetku, technické záležitosti bydlení, požární ochranu, odpadové hospodářství a pozemkové úpravy, vydává rybářské lístky.