VEDOUCÍ ODBORU

Mgr. Patricie Reinhardová (kancelář č.118) - povolení zvláštního užívání komunikací, správa místních poplatků 

 

AGENDA MAJETKU A INVESTIC

Ing. Renata Šlesingerová (kancelář č.117)

 

AGENDA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Pavel Staněk (kancelář č.117) - povolení kácení dřevin, vydávání rybářských lístků

 

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (kancelář č.214)

Ing. Aleksandra Ručková Sala, Ph.D. (kancelář č.213)

Ing. Petra Kuběnová (kancelář č.213)

Dagmar Galová (kancelář č. 212)

 

Odbor stavební a dopravy vykonává státní správu jako obecný stavební úřad, jako speciální stavební úřad na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a jako vodoprávní úřad, povoluje stavební činnost v území, stanovuje podmínky pro umístění staveb v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, povoluje stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, provádí kontrolní činnost a vede řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku územního řízení a stavebního řádu.


Odbor má na starosti tvorbu a ochranu životního prostředí, dopravu a silniční hospodářství, zemědělství, správu majetku, technické záležitosti bydlení, požární ochranu, odpadové hospodářství a pozemkové úpravy, vydává rybářské lístky.