ÚMČ Brno-Komín všehochuť 004.JPG

Mateřská škola Řezáčova

adresa: Řezáčova 3, Brno, 624 00

tel.: 541 222 263
skolka@rezacova.cz

www.rezacova.cz

 

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro MŠ Řezáčova 2014

Naše Mateřská škola podala žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“. Náš projekt je nazván „Primární logopedická prevence, depistáž a možnosti následné péče v MŠ“.

Finanční prostředky, které nám budou poskytnuty, budou využity k vybavení všech tříd naší mateřské školy kvalitními a moderními logopedickými pomůckami, přístroji, publikacemi a výukovými programy. V neposlední řadě využijeme finance k proškolení paní učitelek v problematice týkající se logopedické prevence (cílené vyhledávání dětí s vadnou výslovností)  a v oblasti jazykového vývoje dětí předškolního věku. Tímto způsobem chceme zkvalitnit poskytování logopedické péče všem dětem v naší školce, a to ať už se jedná o oblast logopedické prevence či o následný rozvoj komunikačních schopností a poskytování logopedické péče dětem v MŠ.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí dotace 50 000 Kč.

 

Ráda bych vás touto formou seznámila se závěrečným hodnocením logopedického projektu:

Primární logopedická prevence, depistáž a možnosti následné péče v MŠ“

Tento projkekt vznikl díky rozvojovému programu "Logopedická prevence", který pořádalo MŠMT. Celkem jsme získali finanční dotaci 50 000 Kč.

ikona Závěrečná evaluace projektu (PDF 664.49 kB)

Bližší informace se dozvíte na internetových stránkách: http://www.rezacova.cz

za realizátory projektu Mgr. Alena Zrnečková.