Komise projednává přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku.

Složení Komise pro projednávání přestupků

 

Předseda:

JUDr. Daniela Dobrovolná

 

Další členové:

 

Ivana Nováková

 

Mgr. Marek Minster

 

Mgr. Ing. Jiří Sodomka