Vítání jara

7. 4. 2019 14:00 – 7. 4. 2019 18:00

Prodejní výstava rukodělných výrobků.
Dílničky pro děti na téma JARO a VELIKONOCE.
JARMARK a opékání špekáčků.
Ve spolupráci s DDM Kominíček a Okrášlovacím spolkem pro Komín.

 

Vítání jara 2019 plakát