Oficiální prostředky komunikace Městské části Brno-Komín

Vážení občané,  

vzhledem k existenci různých médií a prostředků komunikace si Vás touto cestou dovolujeme informovat, že Městská část Brno-Komín používá pro svou oficiální komunikaci pouze tato média:

-       Komínský zpravodaj – tištěné periodikum územního samosprávného celku

-       Internetové stránky MČ Brno-Komín – dostupné na www.brno-komin.cz

-       Sociální síť Facebook – název profilu Městská část Brno-Komín (lze vyhledat zadáním „@BrnoKomin“)

-       Úřední deska ÚMČ Brno-Komín – včetně dálkového přístupu k úřední desce  

Jiné internetové stránky, případně jiné profily na Facebooku s obdobnými názvy (např. web „www.mestskacast.cz“, facebookový profil „Komínský zpravodaj“, veřejná facebooková skupina „Brno Komín“, atd.) nejsou komunikačními prostředky Městské části Brno-Komín, proto případné dotazy a podněty uvedené na jiných, než výše uvedených médiích nemohou být ze strany Úřadu městské části brány v potaz. Rovněž informace uvedené na jiných, než výše uvedených médiích nejsou informacemi Městské části Brno-Komín.  

Způsoby učinění podání (žádostí, dotazů, podnětů či stížností) pro oblast přenesené působnosti obce jsou upraveny zejména správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), případně dalšími speciálními zákony (např. stavební zákon).  

Způsob učinění podání (žádostí, dotazů, podnětů či stížností) pro oblast samostatné působnosti obce není přímo upraveno zákonem. Podání lze učinit písemně, ústně či elektronicky. Podání činěné elektronicky lze podat jednak prostřednictvím datové schránky, jednak prostřednictvím emailu na elektronickou adresu podatelna.komin@brno.cz nebo info@komin.brno.cz. U elektronického podání lze akceptovat i emailové podání bez elektronického podpisu, pokud je z něho zřejmé, kdo takové podání činí (jméno, příjmení, bydliště), čeho se týká a co navrhuje.  

Pokud tedy občan bude mít dotaz, podnět či stížnost směřující do oblasti samostatné působnosti obce, je třeba, aby ji doručil na podatelnu Úřadu městské části, případně učinil emailové podání na elektronickou adresu podatelna.komin@brno.cz nebo info@komin.brno.cz.   

Obsah úřední desky je uveřejňován na internetových stránkách ÚMČ. K odběru novinek ze sekce Úřední deska se lze bezplatně přihlásit, a to zaregistrováním Vašeho emailu na internetových stránkách Městské části Brno-Komín.   Profil městské části na sociální síti Facebook primárně neslouží k podávání žádostí, stížností či podnětů, ale slouží především pro informování veřejnosti o dění v Městské části Brno-Komín.    

Jiří Sodomka, tajemník ÚMČ